Koupit knihy

Jan Meier

česká, 1953


Nahrávám...

Životopis

PhDr. Jan Meier
* 5. 7. 1953 Broumov
Pracuje v Městské knihovně v Broumově, kterou v současné době řídí. Je redaktorem literárních pořadů Rádia Metuje, propagujících převážně regionální literaturu, dále působí jako redaktor časopisu Broumovsko, jehož textovou část rediguje prakticky sám, a je členem redakční rady časopisu Čtenář. Dále publikuje v denících Bohemia (Noviny Náchodska a Hradecké Noviny), Mladé frontě DNES, Právu, Českém rozhlase Hradec Králové aj. Je autorem desítek článků přibližujících Broumov a Broumovsko z nejrůznějších aspektů. Nadšeně propaguje tuto oblast, kterou považuje za dosud stále nedoceněnou. Patří mezi nejzapálenější organizátory kulturního života v Broumově.(zdroj životopisu: databáze nakladatelství)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973