Ján Martiš

slovenská, 1931 - 1990 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Dátum a miesto narodenia
05. 04. 1931 Mojtín
Dátum a miesto úmrtia
25. 06. 1990 Mojtín

Oblasti záujmu:
próza, rozhlasová tvorba, publicistika

Po maturite na Priemyselnej strojníckej škole v Dubnici nad Váhom (1955) študoval r. 1967 – 70 popri zamestnaní slovenčinu a dejepis na Pedagogickej fakulte UK v Trnave. Pracoval ako strojný konštruktér v Dubnici nad Váhom, od r. 1956 učiteľ na učňovskej škole v Púchove, 1970 – 73 na základnej škole v Mojtíne, kde bol r. 1976 – 77 predsedom Miestneho národného výboru, 1980 korektorom Pravdy v Tlačiarenských závodoch v Žiline, 1981 – 82 redaktorom Nedeľnej Pravdy v Bratislave, od 1983 žil ako invalidný dôchodca v Púchove, prechodne aj v Bratislave a v Prahe. Do literatúry vstúpil článkami, fejtónmi a veršami, publikovanými v dennej tlači. Napísal historické romány Cisársky večný vojak (1970) a V službách štyroch cisárov (1977), ktoré vyšli i v českom preklade. Svoje zážitky a skúsenosti z ciest po Rakúsku, Švajčiarsku a Taliansku zobrazil v beletristickom cestopise Jubileum v znamení ryby (1986). Autor mnohých recenzií, článkov, úvah o literatúre a výtvarnom umení, životopisných medailónov a rozhlasových hier.

Zdroj životopisu: http://www.litcentrum.sk/18434

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938
Bertrice Small

1937 - 2015