Jan Kumpera

česká, 1946

Nahrávám...

Životopis

Český historik, pedagog a překladatel. Prof., PhDr., CsC. Pedagog na Katedře historie Pedagogické fakulty ZČU v Plzni. Specialista na komenologii, komparativní evropské dějiny, raný novověk, dějiny kultury a historiografie. V roce 1970 absolvent FF UK v Praze, 1978 kandidatura věd na FF UK v Praze. 1985 docentura na Pedagogické fakultě v Plzni, 1992 docentská habilitace na FF UK v Praze, 1998 profesorské řízení na FF MU v brně.

Zdroj životopisu: www.khi.zcu.cz/kumpera.html

Populární autoři: