Koupit knihy

Jan Kuklík

česká, 1967


Nahrávám...

Životopis

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. se narodil 1. 8. 1967 v Praze.

Je to český právník, právní historik, vysokoškolský pedagog a od února 2014 děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Zaměřuje se jak na dějiny angloamerického práva, tak na právní dějiny Československé republiky, úzce pak na historii československého odboje za druhé světové války a dějiny komunistického Československa. Vede semináře z českých a československých právních dějin, přednáší dějiny práva a státu evropských zemí a USA a vyučuje další kurzy z oblasti právní historie.

V roce 1991 pobýval jako hostující postgraduální student na koleji St. Edmund Hall v Oxfordu a studoval v britských archivech. Zastával funkci proděkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy pro koncepci a rozvoj fakulty a je ředitelem Ústavu právních dějin tamtéž.

Jeho otcem je historik prof. JUDr. Jan Kuklík, Dr.(zdroj životopisu: česká wikipedie)

Přidat ocenění

Ocenění (1)

2003 - Cena Egona Erwina Kische (hlavní cena pro kolektiv autorů) - Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848-1948

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905