Jan Kučera

česká, 1908 - 1977

Nahrávám...

Životopis

Filmový teoretik a publicista. (1908-1977). Jako filmový publicista počal působit v od května 1927 ve Studentském časopise. Účastnil se založení klubu ,,Za nový film”, ve kterém působili především představitelé levicové avantgardy a příslušníci ,,Devětsilu. Z činných filmových publicistů to byli především Lubomír Linhart, Arnošt Černík, Ctibor Haluza (Rovnost) a Jan Kučera. Dále ke konci dvacátých let publikoval v časopise Horizont, který řídil brněnský architekt Kroha. Na doporučení Václava Černého společně s Zdeňkem Vančurou vedli divadelní a filmovou rubriku v časopise Host. Mimo jiné publikoval i v časopise Plán, kde byl redaktorem Josef Hora. V třicátých letech psal příspěvky pro časopis sociálnědemokratické mládeže Útok. Významnou byla jeho spolupráce s časopisy Literární noviny a Listy pro umění a kulturu, kde byl hlavním filmovým kritikem v letech 1933-1937.Od roku 1934 až do roku 1938 byl stálým filmovým referentem Českého slova a dále přispíval do novin a časopisů, které vydávalo nakladatelství Melantrich (A-Zet, Telegraf,(1934) časopis Eva, Ahoj na Neděli). V třicátých letech přispíval také do deníku Lidových Novin, Přítomnosti, Volné směry, Čin, Sobota, Útok. Společně s Miroslavem Hrnčířem spolupracovali v časopise Filmové zajímavosti,* která přinášela informace z oblasti filmu. Jednalo se o filmovovou korespondenci –resp. přehled filmové produkce americké produkční firmy Metro-Goldwyn-Mayer. Časopis vydával Jaromír Štěplavý. V roce 1935 redigoval a vedl filmovou rubriku plzeňského deníku Český směr. Od roku 1937 působil jako šéfredaktor zvukového filmového týdeníku Aktualita, kde později stal hlavním redaktorem zodpovědným za jeho obsahovou náplň. Zde zůstal až do poloviny roku 1944, kdy se stal na doporučení Elmara Klose členem zlínského filmového štábu. V letech 1939-1941 přispíval do Národních Novin, deníku Zlín, do revue Brázda a jiných periodik. Po druhé světové válce přispíval do časopisu Svět Práce, kulturně-politické revue Cíl, do filmových periodik Filmové Noviny, Kino aj. V roce 1946 natočil dokumentární film ,,Unra” v Československu. Po únoru 1948 mu byla pozastavena pedagogická i jiná činnost.
Jan Kučera představoval výraznou osobnost české filmové kritiky a publicistiky, která byla univerzální ve svém rozhledu při pohledu na filmovou tvorbu a její možnosti a omezení. Patřil k prvním, kteří si uvědomili možnosti animovaného filmu v podobě grotesky a jejím uplatnění v tehdejším filmu. Jako filmaře ho přitahovala francouzská filmová avantgarda, což odrazilo v jeho pokusu o avantgardní film ,,Burleska”, který se však nedochoval.

Do poloviny třicátých let můžeme také položit i jeho zájem o rozhlas a tehdy počátky vznikající televize – nová media, které nabízela možnost propagovaní filmové tvorby jinou formou, než-li tradiční formou reklamy v tištěných periodikách. V třicátých letech navázal spolupráci s časopisem Přehled rozhlasu, kam přispíval a vedl z počátku i jeho filmovou rubriku. Největším středem Kučerova zájmu se stalo tehdejší filmové zpravodajství v podobě filmového žurnálu. Zde docházelo ke k možnému propojení několika profesí – filmového režiséra – dokumentaristy a kameramana, včetně člověka, který spolupracuje na výběru tématu – scenáristy. Jen nemnoho předválečných filmových publicistů překročilo stín novinářské profese a stalo se výraznými osobnosti československé filmové tvorby. A ti, co ji překročili se bezpochyby stali výraznými osobnostmi českého dokumentárního filmu – Jiří Lehovec, A. F. Šulc. Jan Kučera k nim bezpochyby také patřil.
Seznam vydané literatury do roku 1960:
Kučera Jan: Filmová interpunkce /o užívání filmových diakritických znamének/ Cykl. ČSF 1950;
Kučera Jan: Filmová tvorba /základní otázky filmové estetiky/. Cykl. ČSF 1959;
Kučera Jan: Filmová tvorba amatéra. Orbis 1960;
Kučera Jan: Hollywood, středisko světa. Orbis 1940;
Kučera Jan: Kreslený film. Vyšehrad 1941
Kučera Jan: Marxisticko-leninská estetika /Přednáška pro školu večerní filmové tvorby/;
Cykl. ČSF 1955
Kučera Jan: Socialistický realismus – metoda naší práce /Přednáška pro FAMU/. Cykl. FAMU 1953;
Kučera Jan: Specifičnost filmové tvorby. Základy skladby filmového díla /přednáška pro večerní školu filmové tvorby/. Cykl. ČSF 1955;
Kučera Jan: Střihová skladba I. Cykl. SPN 1959;
Kučera Jan: Televise. Orbis 1940;
Kučera Jan: Tvůrčí postup při filmování. Cykl. Dům lidové tvořivosti 1956.
Kučera Jan: Vládcové a hvězdy Hollywoodu. Orbis 1940;
Kučera Jan: Zásady vnitřní skladby filmového obrazu /přednáška pro FAMU/ Cykl. ČSF. 1952;
Kučera Jaromír: Přednášky pro večerní školu filmové tvorby. Cykl. ČSF 1955.

Zdroj životopisu: https://sites.google.com/site/cestifilmovipubliciste/jan-kucera-bibliografie