Koupit knihy

Jan Kos

česká, 1952


Nahrávám...

Životopis

Ing. Jan Kos (nar. 1952)
pochází z Tišnova, kde žije od narození. Není profesionálním historikem, místní historii a genealogii se věnuje jako svému koníčku. Po maturitě na Střední průmyslové škole chemické v Brně pokračoval ve studiu na katedře organické chemie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde promoval v roce 1977. Převážnou část své profesionální kariéry strávil v brněnské společnosti Lachema, kde se věnoval především výrobě chemických specialit a farmaceutických intermediátů a kde prošel celou řadou funkcí od výzkumu a výroby až po vedení odštěpného závodu. Od roku 2000 řídil v Blansku pobočku holandské farmaceutické společnosti Synthon, která se zabývala výzkumem, vývojem a výrobou farmaceutických substancí. V roce 2012 svoji profesionální kariéru ukončil a odešel na odpočinek.
Je kronikářem římskokatolických farností v Tišnově a Předklášteří, členem Moravské genealogické a heraldické společnosti, kde se věnuje především organizování a vedení genealogických kurzů.
V roce 2015 vydal ve spolupráci s OÚ Hradčany publikaci „Hradčany u Tišnova, historie, domy, obyvatelé“. a v roce 2019 u nakladatele Jiřího Polacha knihu "800 let farnosti sv. Václava v Tišnově".(zdroj životopisu: 800 let farnosti sv. Václava ...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968
Karel Čapek

1890 - 1938