Jan Klíma

česká, 1943

Nahrávám...

Životopis

Celoživotní kantor začal od píky na druhém stupni základních škol, pak učil dvacet let v gymnáziu ve svém rodném Vysokém Mýtě, kde stále žije s manželkou Marcelou (synové Tomáš a Jan se dávno osamostatnili, vnuk a dvě vnučky utěšeně rostou). Neobyčejné praktické i jazykové (mluví německy, anglicky, španělsky, portugalsky) zkušenosti získal také při dvouletém působení v Mosambiku (1985-1986, 1987-1988) a při ročním diplomatickém působení v angolské Luandě (1992). Od počátku roku 1993 učí na někdejší Vysoké škole pedagogické, nynější Univerzitě Hradec Králové, kde působí na Filozofické fakultě, na katedře politologie i jako učitel historie pro studenty z jiných kateder a ústavů (zejména Historického ústavu). Roku 2000 se habilitoval v oboru obecných dějin. Založil Kabinet iberoamerických studií, věnuje se především dějinám portugalsky mluvících oblastí v Africe, Evropě a Americe, účastní se četných vědeckých a odborných konferencí, přispívá do domácího i zahraničního odborného tisku.

Od odborné a pedagogické zátěže si stále rád odpočine při muzice v roli swingového pianisty. Velkou část své energie věnoval a věnuje publikační činnosti. Počty článků a studií, odborných recenzí a vědeckých příspěvků do sborníků už dávno přesáhly stovku. Počet publikovaných knih, někdy rozsáhlých, přesáhl dvacítku. Nakladatelství Libri umožnilo autorovi vyplnit dlouhou řadu bílých míst v české historické produkci, zejména moderní.

Zdroj životopisu: http://www.libri.cz

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994