Jan Jeník

česká, 1929 statistiky · web

Nahrávám...

Životopis

Prof. RNDr. Ing. Jan Jeník, CSc. Dr. h. c. (* 6. ledna 1929, Třebomyslice) je český botanik zabývající se strukturou kořenových systémů lesních stromů.

V roce 1952 vystudoval lesní inženýrství na ČVUT v Praze. Později se na Karlově univerzitě stal kandidátem biologických věd, docentem geobotaniky a v roce 1990 profesorem botaniky. V průběhu svého života působil na několika zahraničních univerzitách a projektech koordinovaných UNESCO. Publikoval řadu odborných článků a publikací. V současné době pracuje na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a v Botanickém ústavu Akademie věd ČR v Průhonicích.

V roce 1994 byl oceněn Cenou ministra životního prostředí (v prvním roce jejího udělování) „za celoživotní práci v oblasti ochrany životního prostředí“.

Zdroj životopisu: Wikipedie

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882
Simona Ingrová

1967 - 2011