Koupit knihy

Ján Jančovic

slovenská, 1941


Nahrávám...

Životopis

Ján Jančovic (* 6. február 1941, Pôtor) je slovenský poľnohospodársky inžinier, novinár, publicista a spisovateľ.
Po základnom vzdelaní v rodisku a strednom v Šuranoch, na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre vyštudoval v rokoch 1962-67 ekonomiku poľnohospodárstva. Postgraduálne štúdium novinárstva absolvoval v rokoch 1978-80 na Fakulte žurnalistiky Univerzity Karlovej v Prahe. V začiatkoch zamestnania prešiel praxou agronóma, plánovača a vedúceho výrobno-obchodnej prevádzky. Žije s rodinou v Nitre.

Od roku 1970 pracoval v oblasti podnikovej reklamy, propagácie, výstavníctva a masmediálnej komunikácie. Keď pracoval na generálnom riaditeľstve Agrokomplex SCPV a Agrokombinátu Zobor v Nitre vo funkcii vedúceho útvaru propagácie, bol súčasne aj výkonným redaktorom firemného časopisu. Prispieval a doteraz prispieva do rôznych novín, časopisov a kalendárov na Slovensku a v zahraničí. Odborne spolupracoval tiež s rozhlasom, televíziou a krátkym filmom. Na Slovensku najčastejšie písal do novín: Roľnícke noviny (tam aj pod pseudonymom Ján Potran), Nedeľná Pravda, Hlas ľudu, i časopisov: Život, Slovensko, PaS, Lidé a Zeme, Roľnícke novinky. Doteraz na Slovensku najčastejšie prispieva do Roľníckych novín, Slovenských národných novín a Slovenska. V zahraničí do Ľudových novín (Maďarsko), Hlasu ľudu, Rovine, Padinských zvonov (Srbsko), Naše snahy (Rumunsko), Dolnozemského Slováka, internetového portálu (www.luno.hu a www.oslovma.hu) Slovákov v Maďarsku.

Od roku 1983 pravidelne prispieva aj do vedeckých zborníkov. V období od zrušenia generálneho riaditeľstva Agrokombinátu Zobor v roku 1991 až do roku 2004 bol najskôr manažérom a potom desať rokov zástupcom šéfredaktora týždenníka Roľnícke novinky. Počas týchto redakčných funkcií absolvoval viacero pracovných a študijných ciest, prevažne vo firmách v štátoch západnej Európy a Kanady. Naďalej sa venuje problematike života Slovákov v zahraničí, najmä dolnozemských a to programovo niekoľko desaťročí. Svoje poznatky a výsledky bádania priamo v prostredí Slovákov žijúcich v jednotlivých krajinách, priebežne publikoval v stovkách článkov v periodickej tlači, zborníkoch, ale aj samostatných monografických prácach, vydaných knižne.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: