Ján Ignaty

slovenská, 1771 - 1842

Nahrávám...

Životopis

Mladý Ján Ignaty, ktorý sa narodil v roku 1771 v Klenovci v rodine notára, absolvoval základnú školu v rodnom mestečku a Ožďanoch, gymnáziálne štúdium absolvoval v Kežmarku a chcel ho dokončiť na lýceu v Bratislave. Tu mal výborných učiteľov niektorých predmetov, ale aj profesora matematiky Samuela Szabela, ktorý namiesto učenia svojich žiakov im znepríjemňoval život tak, že Ján Ignaty rezignoval na ďalšie štúdium a ako dvadsaťdvaročný sa dal zverbovať
k vojsku. Tak sa začala jeho kariéra profesionálneho vojaka, počas ktorej prešiel prakticky celú Európu a stal sa aktívnym účastníkom bojov, ktoré na začiatku
19. storočia menili Európu. Ján Ignaty prežil všetky vojenské trampoty, zajatie, vojenské presuny a bitky, zranenia, hlad. V roku 1818 ho prepustili z vojenského pomeru a vrátil sa do rodného mestečka. Namiesto pokojného užívania si vojenského dôchodku však nasledovala zložitá situácia a vzťahy s rodinou, ktorá nečakala, že by sa „stratený“ člen rodiny mohol vrátiť domov a ešte sa aj uchádzať o dedičstvo po otcovi. Napriek rodinným nezhodám si našiel prácu, založil si rodinu a konečne po dlhých rokoch sa rozhodol zapísať svoje zážitky a udalosti, ktorých bol očitým svedkom.
Rukopis Jána Ignatyho sa v súčasnosti nachádza v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine. Pôvodne bol v zbierkach Slovenského národného múzea
v Martine, ale delimitáciou sa dostal do fondov uvedenej súčasnej inštitúcie.

Zdroj životopisu: www.vhu.sk/data/att/485_subor.pdf

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976