Ján Horecký

slovenská, 1920 - 2006

Nahrávám...

Životopis

prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc. bol slovenský jazykovedec (všeobecná jazykoveda, sémantika, terminológia, gramatika, slovotvorba, štylistika, jazyková kultúra, fonológia latinčiny a i.).
Od roku 1943 po skončení vysokoškolských štúdií začal pracovať vo vtedajšom Jazykovednom ústave Slovenskej akadémie vied a umení v Bratislave.

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996