Koupit knihy

Jan Hojda

česká, 1974


Nahrávám...

Životopis

Mgr. Jan Hojda, Th.D.

Vzdělání, kvalifikace

1997: TF JCU – Mgr., obor Učitel náboženství a etiky
2010: TF JCU – obhajoba disertační práce „Muž a žena v próze Jaroslava Durycha. Hledání teologicko-antropologického smyslu“ (školitel prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D., OFM) a složení státní doktorské zkoušky (studijní program: Teologie; obor: Teologická antropologie a etika); získání titulu doktor teologie (Th.D.)

Přehled zaměstnání

Od r. 1999: sekretář Diecézního teologického institutu Biskupství královéhradeckého
Od r. 2003: asistent, resp. odborný asistent na PdF UHK (Katedra náboženské výchovy a charitativní práce, resp. Katedra kulturních a náboženských studií)

Vědeckovýzkumná činnost

Oblasti odborného zájmu: teologická interpretace literatury; teologická antropologie; ekleziologie
Výběr z publikační činnosti:
monografie: HOJDA, Jan. Muž a žena v próze Jaroslava Durycha. Hledání teologicko-antropologického smyslu. Praha: Dauphin, 2011. 263 s. ISBN 978-80-7272-250-1
články a příspěvky v dalších publikacích: HOJDA, Jan. "Kladivo na člověka". Teologicko-antropologická interpretace uměleckého ztvárnění inkvizice ve filmu Kladivo na čarodějnice. Salve, 2011, č. 4, s. 119–130. ISSN 1213-6301; HOJDA, Jan. Společenství učedníků jako základ církve. Cesty katecheze, 2011, č. 3, s. 10–13. ISSN 1803-7224; HOJDA, Jan. Tvář chudoby v próze Jaroslava Durycha. In Různé tváře chudoby. Teoretické reflexe. Hradec Králové: Garamon, 2010, s. 68–77. ISBN 978-80-86472-49-2; HOJDA, Jan. Víra a její odmítání v Durychově románu Bloudění. In Ateismus – teologická reflexe. HOJDA, J.; BOUMA, O.; POLEHLA, P. (eds.). Hradec Králové: Typo Studio, 2009, s. 133–147. ISBN 978-80-87363-02-7; HOJDA, Jan. Dětství člověka a Boží otcovství. MKR Communio, 2009, č. 4, s. 537–544. ISSN – 1211-7668; HOJDA, Jan. Tajemství lidského bytí v Bridelově básni „Co Bůh? Člověk?“. In Jezuité ve východních Čechách. POLEHLA, P.; HOJDA, J. (eds.) Hradec Králové: Typo Studio, s. 41–50. ISBN 978-80-87363-00-3; HOJDA, Jan. Člověk jako východisko vztahu křesťanství a kultury. Reflexe tématu v díle J. Maritaina a R. Guardiniho. In Acta universitatis reginaehradecensis. Facultas paedogigica. Huministica I. WOLF, V. (ed.) Hradec Králové: KNVCHP PdF UHK, 2008, s. 43–70. ISBN 978-80-903509-7-7; HOJDA, Jan. Český tomismus a kultura před II. světovou válkou. In In Spiritu Veritatis. Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP. BEDŘICH, M.; MOHELNÍK, B.; PETRÁČEK, T.; SCHMIDT, N. (eds.) Praha: Krystal OP, 2008, s. 417–441. ISBN 978-80-87183-02-1; HOJDA, Jan; POLEHLA, Petr. Zpověď v díle G. Greena a J. Durycha. Motiv zpovědi v Greenově Honorárním konzulovi a Durychově Bloudění. MKR Communio, 2007, č. 1, s. 108–120. ISSN – 1211-7668.

Akademické, univerzitní a další aktivity

Od r. 2003: člen redakce čtvrtletníku Mezinárodní katolická revue Communio (ISSN – 1211-7668)(zdroj životopisu: http://www.uhk.cz/cs-cz/Stranky/person.aspx?login=hojdaja1)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: