Jan Gebauer

česká, 1838 - 1907

Nahrávám...

Životopis

Jan Gebauer byl český jazykovědec a literární historik. Spolu s T. G. Masarykem a Jaroslavem Gollem měl Jan Gebauer velkou zásluhu na prokázání nepravosti rukopisů Královédvorského a Zelenohorského, a to i přesto, že byl zpočátku jejich zastáncem.

Jan Gebauer se narodil v malé osadě v Podkrkonoší do chudých poměrů. Díky přímluvě úbislavického faráře dostal nadaný Jan Gebauer možnost studovat na gymnáziu v Jičíně. Po ukončení středoškolských studií začal studovat teologii. Toto studium však nedokončil. Zapsal se ke studiu filozofie na pražské univeržitě. Po celou dobu studií trpěl stálým nedostatkem finančních prostředků.

Po vystudování začal Jan Gebauer pracovat v Praze jako pedagog. Později působil v Pardubicích a nakonec se usídlil opět v Praze. V roce 1872 získal doktorát a od roku 1873 působil jako docent češtiny na pražské univerzitě. V roce 1880 byl Jan Gebauer jmenován mimořádným profesorem, o rok později pak profesorem řádným. Jeho oborem byl český jazyk a literatura
, později rozšířil svoji působnost na celou slovanskou filologii.

Jan Gepauer měl velkou zásluhu na organizování tehdejšího vědeckého života. Byl dlouholetým redaktorem odborných časopisů a revue.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz