Koupit knihy

Jan Dostal

česká, 1920 - 2015


Nahrávám...

Životopis

Jan Dostal působil jako farář Obce křesťanů, hudební pedagog a překladatel. Z jeho vlastních prací připomeňme Tři studie o díle J. A. Komenského nebo zpracování Parsifalova příběhu pro mládež. Z překladů Chymickou svatbu Christiana Rosenkreutze, Novalisovy Hymny k poctě noci a Goethovu Pohádku; z děl Rudolfa Steinera, zakladatele anthroposofie, např. O poznávání vyšších světů, Všeobecnou nauku o člověku či Janovo evangelium. Intenzivní přednášková činnost na půdě Anthroposofické společnosti doma i v zahraničí se zaměřuje především na cestu duchovního rozvoje člověka a na waldorfskou pedagogiku. Mnohé z jeho přednášek vyšly tiskem. V letech 2005 až 2007 působil jako ředitel Anthroposofické společnosti.(zdroj životopisu: kniha Šest základních cvičení)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Wilbur Smith

1933 - 2021