Koupit knihy

Ján Domasta

slovenská, 1909 - 1989


Nahrávám...

Životopis

Narodil sa v rodine poľnohospodárskeho robotníka a vzdelanie získaval v Nitre a Ružomberku. Pôsobil ako učiteľ (Leopoldov, Bratislava a i.), redaktor v Štátnom nakladateľstve v Bratislave, no napokon sa po ukončení externého štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského vrátil k učeniu (základná škola Bernolákovo, Výcvikové stredisko pre občanov so zmenšenou pracovnou schopnosťou v Bratislave). V roku 1968 sa vrátil do Slovenského pedagogického nakladateľstva ako redaktor časopisu Rodina a škola. Od roku 1974 bol na dôchodku.
Tvorba

Svoje prvé literárne diela uverejňoval v študentských časopisoch (Rozvoj, Svojeť). Jeho učiteľské poslanie malo vplyv i na smerovanie jeho vývoja – začal sa venovať literatúre pre deti a mládež, najmä historickým povestiam, románom a poviedkam. Okrem toho tiež napísal niekoľko divadelných hier, básničiek a veršovaniek, no tiež spolu pracoval s rozhlasom a televíziou, pre ktorú písal najmä relácie a scénky pre školskú mládež. Pre rozhlas tiež zdramatizoval román Rodina Rovesných (Ján Čajak) a Dom v stráni (Martin Kukučín).

Dielo

Próza
1942 – Mladý vlk, dielo z obdobia Veľkej Moravy
1943 – Slovenské legendy, o účinkovaní Cyrila a Metoda na Veľkej Morave
1943 – Tatári a Turci (spolu s Vladimírom Plickom)
1944 – Kuruci (spolu s Vladimírom Plickom)
1945 – Zbojníci (spolu s Vladimírom Plickom)
1945 – Na úsvite (spolu s Vladimírom Plickom)
1948 – Sedem dobrých bratov (spolu s Vladimírom Plickom)
1948 – Veľké skúšky, o Slovienoch a ich boji o Vyšehrad
1951 – Vzdychy spod dereša, poviedky o otrokárskej, feudálnej a kapitalistickej spoločnosti
1967 / 1974 – Povesti o hradoch, 4-zväzkové dielo
1961 – Tonka a iné poviedky, zbierka poviedok o krivdách kapitalistického zriadenia na deťoch
1975 – Nedele bez harmoniky, román čerpajúci z autorových vlastných skúseností

Poézia
1943 – Vranka Hanka-múdra meštianka
1943 – Ženilo sa motovidlo
1946 – Mravček Palček
1975 – Púpavienka (spolu s V. Šimkovou)

Divadelné hry
1952 – Pomáhame na poli
1953 – Soľ nad zlato
1963 – Najhorší z triedy
1965 – Zbojnícke rátanie(zdroj životopisu: wikipedia)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973