Ján Dekan

slovenská, 1919 - 2007

Nahrávám...

Životopis

Dekan Ján PhDr., Doc., DrSc.
archeológ, historik

6.2.1919 Šahy

Narodil sa 6. februára 1919 v Šahách. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Promoval v roku 1943. V roku 1946 začal pracovať v Historickom ústave SAV,
o rok neskôr obhájil doktorát. V období 1948-1951 pracoval v Matici slovenskej v Martine. Ako externý riaditeľ Štátneho archeologického ústavu sa podieľal na založení Archeologického ústavu SAV. V rokoch 1953-1964 učil na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 1964 pracoval v Archeologickom ústave SAV v Nitre. Od roku 1973 bol riaditeľom Umenovedného ústavu SAV v Bratislave. V roku 1980 sa stal akademikom SAV a o rok na to akademikom ČSAV. Centrom jeho vedeckého záujmu je problém klasickej archeológie, avarsko-slovanskej symbiózy, Veľkej Moravy, antického a byzantského umenia. V rokoch 1951-1956 viedol archeologický výskum na Devíne a v Rusovciach. Je autorom viacerých vedeckých prác, knižných publikácií, populárnovedeckých štúdií v domácich i zahraničných odborných časopisoch.

Zdroj životopisu: http://www.kniznicalevice.sk

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996