Jan Čulík

česká, 1925 - 1995

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Jan Čulík st. byl pražský anglista a klasický filolog. Překládal z angličtiny.

Jan Čulík senior byl příslušníkem té generace, které se ještě na poslední chvíli dostalo vysoce kvalitního, „klasického vzdělání“ na základě školské tradice první republiky. Bohužel ji však tato školská tradice nepřipravila na politické pohromy, k nimž došlo, když se ve střední Evropě dostaly k moci totalitní režimy.

Jan Čulík studoval nejprve na pražském Jiráskově gymnáziu. Odtud byl za nacistické okupace s celou třídou vyloučen „ze všech středních škol v protektorátu“, protože se na školním záchodě objevil nápis „Hitler je vůl“. Učil se pak kovářem, pracoval jako pomocný dělník, ale nakonec mu bylo dovoleno v roce 1944 odmaturovat na pražském Akademickém gymnáziu.

Po roce 1945 vystudoval anglistiku a latinu na filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Studium dokončil doktorskou prací o paradoxu v moderní anglické literatuře, práce však nebyla v roce 1949 na filozofické fakultě přijata s odůvodněním, že „neobsahuje žádné citáty z Lenina ani Stalina“. Čulík nebyl ochoten text práce měnit a doktorát za ni obdržel až o dvacet let později, v roce 1969.

Chlapce, jemuž zemřela matka, když mu byly dva měsíce, vychovaly dvě tety a tehdy známý středoškolský učitel katolického náboženství, P. Antonín Čulík, tajemník pražského arcibiskupa Josefa Berana. Po komunistickém převratu byl Antonín Čulík zatčen a ve vězení na Mírově strávil sedm let. Druhým blízkým příbuzným, který se stal obětí totalitního komunistického režimu, byl otcův švagr, katolický intelektuál Rudolf Voříšek, vydavatel revue Řád. 1. listopadu 1953 zemřel ve vězení.

Čulík se se svým akademickým vzděláním a odporem ke komunistické ideologii neuplatnil v povolání, pro které studoval a v oborech, pro něž měl talent. Do konce šedesátých let pracoval jako úředník v jednom podniku zahraničního obchodu, pak jako technický překladatel v jednom výzkumném ústavu.

Od poloviny padesátých let překládal především moderní anglickou literaturu: Grahama Greena, Evelyna Waugha, G. K. Chestertona, Williama Goldinga. Tajným bestsellerem se koncem šedesátých let stala kniha amerického novináře Jima Bishopa Den, kdy zemřel Kristus. Ve vývoji Greenových názorů na katolictví viděl paralely s vývojem svých vlastních názorů. Celkem Čulík přeložil více než třicet knih.

Jeho kniha o Grahamu Greenovi, s nímž se osobně znal, „Graham Greene, básník trapnosti“ (nakladatelství Tomáše Janečka, Brno, 1994) vyšla znovu v nakladatelství Academia v Praze v roce 2002 pod nakladatelovým názvem „Graham Greene: Dílo a život“.

Zdroj životopisu: blisty

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938
J. R. R. Tolkien

1892 - 1973