Koupit knihy

Ján Čápka

slovenská, 1932


Nahrávám...

Životopis

Žije v Trnave.
Svoj profesionálny život zasvätil deťom. Pôsobil ako učiteľ v Cíferi, Zvoníčne a v Jaslovských Bohuniciach.
Jeho vzťah k literatúre sa prejavil už v útlom detstve množstvom prečítaných kníh, neskôr vznikli aj prvé vlastné literárne pokusy. Ako učiteľ venoval mimoriadnu pozornosť rozvíjaniu tvorivého písania žiakov, najlepšie práce žiakov vyšli v dvoch literárnych almanachoch. Od roku 1990 viedol školský časopis Lienka.
Po odchode do dôchodku sa Ján Čápka začal naplno venovať tvorbe pre deti - od roku 1995 uverejňoval v detských časopisoch : Včielka, Zornička, Vrabček, Super Ohník a v detskej prílohe kalendára SSV v Trnave Pútnika svätovojtešského.
V roku 2000 vydal SSV v Trnave Čápkov debut pod názvom Radosť. Je to zbierka detskej poézie, ktorá obsahuje básničky, veršovanky, riekanky a hádanky, ktoré sú vhodné na precvičovanie pamäti, ale tiež odhaľujúce čaro detského sveta s podmanivými hrami a záľubami. Sú medzi nimi typické detské vymýšľance i úsmevné pohľady do sveta fantastiky, ale aj na vážne veci, ako je napríklad internet. Nechýbajú ani detské stretnutia so zvieratkami. V roku 2008 vyšla vo vydavateľstve Artis Omnis ďalšia básnická zbierka pre deti Čvirikance,
v ktorej sa fantázia básnika prelína s čarovnou fantáziou nádherných detských ilustrácií. V tejto zbierke sa autor pomocou básnického slova snažil deťom odhaliť krásu života a prírody. Zbierka zachytáva atmosféru detského sveta v dotyku s prekrásnou prírodou v jej ročných premenách i zaujímavími stretnutiami s mnohími zvieratkami, ktoré nás obklopujú. Čápka sa svojim zvýšeným dôrazom na tvorivú prúcu s veršom zameral na uplatňovanie princípu hry so slovom a zvukom.(zdroj životopisu: artisomnis.sk)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973