Koupit knihy

Ján Boor

slovenská, 1915 - 2002


Nahrávám...

Životopis

Ján Boor r. 1925 – 33 absolvoval gymnázium v Skalici, 1933 – 39 študoval francúzštinu a nemčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1937 – 38 bol na študijnom pobyte vo Viedni a v Grenobli. Po štúdiách bol r. 1939 – 43 prof. na gymnáziách v Tisovci a v Liptovskom Mikuláši, 1943 – 45 vojak a účastník SNP, po vojne pracoval na Povereníctve informácií v Bratislave, 1946 – 52 referent Literárnohistorického odboru Matice slov. v Martine, 1952 – 56 odborný asistent na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde bol od 1956 doc. a 1969 prof. na Vysokej škole múzických umení. Ako literárny a divadelný vedec bol znalcom západných literatúr, dejín a teórie dramatického umenia, ktorému okrem početných vedeckých štúdií venoval práce O západných realistoch (1954), Dialektika dejín divadla (1977), Dráma proti útlaku (1980), Dráma a divadlo sveta (1985). Popri teatrologických prácach vydal cestopisné črty Mexiko (1949) a knihu o fiktívnych stretnutiach Komenského s vynikajúcimi osobnosťami Dni súzvuku (1973). Je autorom rozhlasových a televíznych hier Zábavky s nesmrteľnými (1970), Faust a Mefisto v Paríži (knižne Náš Faust, 1982). Prekladateľ svetových dramatikov a prozaikov (Shakespeare, Goethe, Whitman, Steinbeck, Hauptmann, Strindberg, Tolstoj, Saint-Exupéry a i.), zostavil výber Moderná americká dráma (1964), eseje vydal pod názvom Návraty k istotám (1998).

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996