Jan Blahoslav

česká, 1523 - 1571

Nahrávám...

Životopis

Jan Blahoslav byl básník, překladatel, historik, jazykovědec, hudební teoretik a biskup Jednoty bratrské.

Jan Blahoslav se narodil v měšťanské rodině, od mládí byl spjat s jednotou bratrskou. V tomto duchu získal vzdělání nejen v Přerově a Kroměříži, ale také na školách ve Slezsku a Německu. Zde našel vzor v humanistickém učenci Filipu Melanchthonovi. Krátce pobýval studijně v Královci a Basileji. V Jednotě bratrské působil postupně jako pedagog, historiograf, kněz, biskup, diplomat a autor příruček.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz