Ján Beňo

slovenská, 1933

Nahrávám...

Životopis

je slovenský prozaik, publicista, prekladateľ a autor literatúry pre mládež.
Narodil sa v rodine železničného robotníka a vzdelanie získal v Slatinke, Zvolene a neskôr pokračoval v štúdiu na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovenčina - ruština. V rokoch 1957 - 1959 bol asistentom na Vyššej pedagogickej škole v Banskej Bystrici, krátko redaktorom Československého rozhlasu, v rokoch 1960 - 1966 redaktorom denníka Smena a následne redaktor v časopise Romboid. V rokoch 1974 - 1976 pracoval ako šéfredaktor vydavateľstva Slovenský spisovateľ, neskôr zástupca šéfredaktora. V rokoch 1993 - 1995 pracoval na ministerstve kultúry a v pauzách medzi zamestnaniami sa venoval hlavne literárnej práci.
Beňove prvé literárne kroky tvorili recenzie a kritiky na súčasnú tvorbu, a taktiež krátke poviedky, ktoré uverejňoval časopisecky. Jeho knižný debut vyšiel až v roku 1964, kedy mu vyšla zbierka poviedok Každý deň narodeniny. Venuje sa písaniu noviel, poviedok, románov, ale tiež televíznych a rozhlasových hier, publicistike a literárnej kritike. Vo svojich dielach sa snaží poukazovať na tie svetlejšie stránky a kladné hodnoty života, vyjadruje v nich svoju túžbu po životnej vyrovnanosti, čo však neznamená život bez problémov a zápasov. Jeho postavy sú neustále hľadajúce, obrátené nie do seba ale k svetu a životu so všetkým, čo im ponúka a čo od nich požaduje. Okrem vlastnej tvorby sa venoval tiež prekladom z ruštiny.

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019