Jan Bárta životopis

česká, 1956

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Životopis

Život:
Jan Bárta je výtvarník a publicista, od roku 2004 ředitel humanitární organizace ADRA.Jan Bárta pracoval v dolech od 1975 do 1986 (Paskov), v letech 1987 do 1991 byl výtvarným redaktorem.1993 až 2002 byl redaktorem AWR.
Je externí spolupracovník ČRo Plzeň a Radio Proglas. Je členem několika nevládních i vládních organizací, které se zabývají lidskými právy a postavením menšin a běženců v České republice. Od roku 1995 spolupracoval s humanitární organizace ADRA Česká republika, roku 2004 se stal jejím ředitelem .
Malíř, výstavy: Česká republika, USA, Velká Británie, Belgie

Dílo:
1) Autor knížek pro děti:
- Vyprávění nejen pro Teofila. Praha : Advent-Orion, 1995.
-Příběhy nejen pro Nový rok
-Otrosečníků. Praha : Advent-Orion, 2003.

2) Dvě knihy rozhovorů:
- Jan Bárta; Dana Němcová - Lidé mého života, kniha rozhovorů s Danou Němcovou. Praha : Portál, 2003
-Jan Bárta; Lubomír Mlčoch. Čas pravé radosti, rozhovor s Lubomírem Mlčochem. Praha : Portál, 2007

3) Ilustroval knihy
-Dvanáctka. Úvod do studia Malých proroků. Jiří Beneš. Praha : Teologický seminář Církve adventistů sedmého dne, 2006.
-Poutní písně. Výklad žalmů 120-134 / Jan Heller, Jiří Beneš. Praha : Advent-Orion, 2001 (zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_B%C3%A1rta)

Ocenění