Koupit knihy

Jan Adamec

česká, 1855 - 1925


Nahrávám...

Životopis

Jan Adamec, narozen 8. 5. 1855 v Nemojanech u Vyškova, zemřel 17. 10. 1925 v Přerově.

Zemědělský inženýr, agronom, pedagog.

Po maturitě na Slovanském gymnáziu v Brně pokračoval ve studiu ve Vídni na Vysoké škole zemědělské (1875-1879), kde v roce 1879 složil diplomové zkoušky. V roce 1878 začal vyučovat na české Zemské střední škole hospodářské v Přerově. V roce 1884 byla jeho zásluhou v Přerově založena kontrolní semenářská stanice. V roce 1891 byl jmenován ředitelem hospodářské školy v Přerově. Za jeho správy byla postavena nová školní budova (1911-1912) a rozšířen školní statek. Propagoval zemědělskou osvětu přispíval do řady časopisů. V letech 1897-1920 působil jako státní inspektor zemědělského školství. Byl spoluzakladatelem první rolnické továrny na uměla hnojiva v Přerově )1895). Na Vysoké škole zemědělské v Brně se po roce 1918 stal docentem zemědělského družstevnictví a obchodní nauky. Získal si vysokou autoritu, oblibu a měl značné zásluhy o rozvoj zemědělského školství. Na VŠZ v Brně se po roce 1918 stal docentem zemědělského družstevnictví a obchodní nauky a zkušebním komisařem pro učitele zemědělských škol. 1895 byl spoluzakladatelem první rolnické továrny na umělá hnojiva v Přerově a předsedou její správní rady. Působil v řadě zemědělských a hospodářských organizací, hlavně na Moravě (Ústřední svaz českých hospodářských společenstev v Brně, Zemědělská rada pro markrabství moravské, Českoslovanská matice rolnická, správní rada Moravské agrární a průmyslové banky, aj.) a v přerovské městské samosprávě. 1920 odešel do penze. Za zásluhy o zemědělské školství a osvětu získal řadu poct. Po založení ČSAZ koncem roku 1924 se krátce před smrtí stal jejím členem.(zdroj životopisu: https://vyskov-mesto.cz/jan-adamec-1855-1925/d-1117958/p1=135689)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.