Ján Abrahamffy

slovenská, 1662 - 1728

Nahrávám...

Životopis

1662, Nové Mesto nad Váhom, Slovensko – † 16. apríl 1728, Skalica, Slovensko; bol slovenský barokový spisovateľ, autor prvej tlačenej slovenskej katolíckej modlitebnej knižky.
Študoval na filozofickej fakulte v Trnave, kde dosiahol hodnosť bakalára filozofie (1680), stal sa svetským klerikom (1682) a františkánskym novicom v Hlohovci (1684). Filozofické vzdelanie si dopĺňal v Skalici (1685-86) a obdobie školskej prípravy zavŕšil štúdiom teológie v Uherskom Hradišti (1687 - 1688) a Hlohovci (1689). Pôsobil ako františkánsky kazateľ.
Ním napísané a vydané diela sa zaraďujú medzi najstaršie tlačené slovenské knihy. Je typickým predstaviteľom barokovej poézie, spievajúcej o márnosti sveta, o posmrtnom živote, o hrôzach posledného súdu a podobne. Jeho verše sú poznačené náboženským symbolom, mysticizmom, ale aj konkrétnym zmyslovým výkladom, ako napr. "Rozmlúvání duše s telem, domácim svým neprítelem". Z jeho diel je najznámejšia "Knižka modlitéb nábožných", s rýmovanými žalmami, vydaná v Trnave v roku 1693 a latinské barokovo veršované dielo: "Holocaustum quotidianum" (1695 - Každodenná zápalná obeť). Ďalšie práce určené širším čitateľským kruhom vyšli v Brne, z nich najrozšírenejší bol "Žaltář" (1697) a "Fakule hořící".

Zdroj životopisu: sk.wikipedia.org

Populární autoři: