Jakub Schwarz Trojan

česká, 1927

Nahrávám...

Životopis

profesor ThDr. Ing. Jakub S. Trojan

se narodil 11. května 1927 v Paříži, kam dva roky předtím odešli jeho rodiče „na zkušenou". Od roku 1929 vyrůstal v Československu. Své druhé příjmení, rodné jméno své manželky, přijal dle staré evangelické tradice po uzavření sňatku v roce 1950. Vystudoval gymnázium ve Slovenské ulici v Praze, jeho spolužákem zde byl Ladislav Hejdánek. Po maturitě nastoupil na Vysokou školu obchodní. V letech 1946-1950 byl členem Akademické YMCA a jedním z jejích posledních sekretářů. Krátce po svatbě byl povolán na vojnu, tři roky sloužil u PTP. Po návratu do civilu se stal farářem, na konci 50. let se významně podílel na vzniku neformálního sdružení evangelických duchovních Nová orientace. Po jedenáctiletém farářském působení ve Kdyni byl přeložen do sboru v Neratovicích-Libiši. Jedním z jeho tamějších farníků byl Jan Palach. Jakub S. Trojan ho po jeho sebeupálení pochovával. V období normalizce pořádal bytové semináře. Roku 1974 byl zbaven státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti, pracoval v různých dělnických profesích a jako mzdový účetní dopravního družstva Montáž. Stal se jedním z prvních signatářů Charty 77. Po roce 1989 byl děkanem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dodnes tam vede katedru teologické etiky.

Zdroj životopisu: http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/24/page/2?locale=

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994