Ivo Kraus

česká, 1936

Nahrávám...

Životopis

Narozen 29.1.1936 v Náchodě, maturita na gymnáziu v Nové Pace (1954), studium fyziky na MFF UK (1954 - 1959), vysokoškolský pedagog - fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (1959 – dosud).
Akademické a vědecké hodnosti:
RNDr. (MFF UK, 1966), CSc.- fyzikálně-matematické vědy (FJFI ČVUT, 1967), docent experimentální fyziky (FJFI ČVUT, 1973), DrSc.- fyzikálně-matematické vědy (ČVUT, 1989), profesor pro obor fyzika kondenzovaných látek (ČVUT, 1991), FEng. (Inženýrská akademie České republiky, 1996), dr.h.c. (Siberian State Aerospace University in Krasnoyarsk, 2000).
Odborné zaměření:
Fyzika pevných látek, krystalografie a rentgenografie.
Publicistika:
Původní vědecké práce v časopisech a sbornících z domácích i zahraničních konferencí, vědecké monografie, samostatné kapitoly v českých i zahraničních odborných příručkách, vysokoškolské učebnice a učební texty (v ČR i zahraničí), články popularizující fyzikální objevy, knihy esejů zaměřených na historii přírodních věd a techniky.
Členství v profesních organizacích, vědeckých akademiích a redakčních radách:
Jednota českých matematiků a fyziků, Krystalografická společnost, Společnost pro dějiny věd a techniky, Inženýrská akademie České republiky, Syndikát novinářů ČR, Russian Academy of Engineering, Saint Petersburg's Academy of Sciences for Strength Materials, International Academy of Theory of Sciences, International Higher Education Academy of Sciences, International Federation of Journalists; redakční rady časopisů Dějiny věd a techniky, Pražská technika, Rozhledy matematicko-fyzikální.
Medaile a ocenění:
Čestná medaile V. Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy (AV ČR 2005). Felberova medaile ČVUT I. stupně (2006), Medaile FJFI I. stupně (1986), Čestný člen Krystalografické společnosti (2006), Čestné uznání za rozvoj filatelie (SČF 2004), Medaile B. Bolzana (Společnost pro dějiny věd a techniky 2005).

Zdroj životopisu: www.academia.cz

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973