Ivo Hlobil

česká, 1942

Nahrávám...

Životopis

Bibliografie od roku 1994

Knihy, editované sborníky, katalogy:

Na základech konzervativní teorie české památkové péče. Výbor z textů, Praha 2008. (editor Marek Perůtka)
Humanism and early Renaissance in Moravia Olomouc 1999, s. 127–222, 239–269, 270–271. (spoluautor Eduard Petrů)
Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. III Olomoucko, Olomouc 1999. (koeditor Marek Perůtka)
Ultimi fiori del medioevo. Dal gotica al rinascimento in Moravia e nella Slesia, Olomouc 2000. (ed.)
Těšínská madona a vzácné sochy Petra Parléře, Praha 2002. (koeditor Helena Dáňová)


Kapitoly v knihách a sbornících:

The reception and first criticism of Aloïs Riegl in the Czech protection of historical monuments, in: Framing formalism: Riegl´s Work. Commentary by Richard Woodfield, Critical Voices in Art, Theory and Culture, 2001, s. 183–192.
Olivetská hora kostela sv. Mořice v Olomouci z třicátých let 15. století, in: Alena Martyčáková (ed.), Sborník sympozia "Podzim středověku. Vyhraňování geografických teritorií, městská kultura a procesy vzniku lokálních uměleckých škol ve střední Evropě 15. století, Brno 2001, s. 45–51.
Zur öffentlichen und privaten Kunst in Mähren zu Beginn der Neuzeit, in: Dietmar Popp - Robert Suckale (edd.), Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit, Nürnberg 2002, s. 283–288.


Články:

Zum Stand der Diskussion um die Teschener Madonna. Kunstchronik LXI, 2008, Heft 5, s. 231–239.
Die tschechische Kunstforschung und die Bronzegruppe des hl. Georg auf der Prager Burg, Umění/Art LV, 2007, s. 3–27.
Die Klosterneuburger Löwenmadonna angeblich eine Falschung. Analyse einer falschen Behauptung, Umění/Art LV, 2006, s. 85–98.
Die Bauskulptur an der Frontseite des Parler-Turms am St.Veitsdom zu Prag, Umění/Art XLIX, 2001, s. 290–304.

Zdroj životopisu: http://www.udu.cas.cz/cs/ivo-hlobil/

Populární autoři: