Koupit knihy

Iveta Šimberová

slovenská, 1963


Nahrávám...

Životopis

Iveta Šimberová je vysokoškolskou docentkou. V rámci svých pedagogických a vědeckovýzkumných činností spolupracuje dlouhodobě se zahraničními univerzitami v Anglii, ve státech Pobaltí, Polsku a na Slovensku formou přednáškových a vědeckovýzkumných projektů a stáží. Je členkou mezinárodní asociace AIB (Academy of International Business). V oblasti vědeckovýzkumné činnosti se orientuje především na oblast implementace nových trendů v marketingovém řízení se zaměřením na zákazníky a další stakeholdery, výzkumem jejich role v podnikové a podnikatelské praxi, v poslední době s propojením na myšlenkovou platformu nově se formujícího fenoménu, tzv. kreativní ekonomiky.(zdroj životopisu: www.grada.cz)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Wilbur Smith

1933 - 2021