Koupit knihy

Ivana Argayová

slovenská


Nahrávám...

Životopis

PhDr. Ivana Argayová, PhD.
Slovenská vysokoškolská pedagožka, odbornice na ošetřovatelství a urgentní ošetřovatelství (Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti Fakulty zdravotníctva Prešovské univerzity v Prešove). Publikace v oboru.

Hlavné činnosti a zodpovednosť: výskumná a pedagogická činnosť, vedenie záverečných prác, vedenie cvičení a seminárov, zabezpečovanie exkurzií a odbornej praxe študentov.

ODBORNÁ PRAX
Od 2009: odborný asistent: Prešovská univerzita, FZO, katedra UZS
Od 2009: sestra v odbornej ambulancii
1984 – 2009: Sestra pri lôžku: FN Rastislavova 43, Košice, pak FNsP J.A. Reimana, Prešov

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA
Od 2015: Andragogika: Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
2012 – 2016: Bc.: Urgentná zdravotná starostlivosť: Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
2007-2014: vedecko-pedagogická činnosť: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Od 2009: PhDr. – odbor ošetrovateľstvo: pedagogická činnosť: Katolícka univerzita, Fakulta zdravotníctva
Od 2008: doplnkové pedagogické štúdium: KU, Pedagogická fakulta
2005 2007: Mgr. – odbor ošetrovateľstvo: Ošetrovateľská starostlivosť: Katolícka univerzita, FZ
2002 – 2005: Bc) – odbor ošetrovateľstvo: Ošetrovateľská starostlivosť: KU, Pedagogická fakulta
1999 – 2001: diplomovaná všeobecná sestra – odbor ošetrovateľstvo: Ošetrovateľská starostlivosť: Stredná zdravotnícka škola v Prešove
1998 – 1999: PŠŠ v odbore klinická onkológia: Ošetrovateľská starostlivosť: Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v Bratislave
1982 – 1984: Všeobecná sestra: Ošetrovateľská starostlivosť: SZŠ Prešov
1980 – 1982: Všeobecná sestra: SZŠ Cheb, ČR(zdroj životopisu: https://www.medvik.cz/bmc/view.do?gid=609007&type=2; https:/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: