Ivan Nový životopis

Jan Horský · pseudonym

česká, 1929 - 1998

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Životopis

Spisovatel a publicista Ivan Nový se narodil 28. 8. 1929 ve Voticích u Benešova. Otec Antonín byl finančním úředníkem, matka Růžena v domácnosti. Studoval na Učitelském ústavu v Chrudimi, za války přešel, pro svůj neárijský vzhled, do Soběslavi a maturitu složil v roce 1948 v Českých Budějovicích. Pokračuje ve studiu na Pedagogické fakultě, diplom získává v roce 1951. Potom 27 měsíců vojny, hodnost poručíka a nástup na školu v Loučovicích. Zakládá s dětmi vodácký kroužek a 10 let je na škole vede. Sám vášnivý rybář, přidává později ještě kroužek rybářský. Od roku 1947 byl členem KSČ. V roce 1956 ale přednáší svůj referát o kultu osobnosti, na jehož základě je vyloučen z řad komunistů a z trestu přeložen do Horního Dvořiště. Podává odvolání proti svému vyloučení a po roce je opět přijat.

V roce 1958 odchází do Kaplice. Léta zde prožitá jsou nejaktivnější v jeho životě. Spolu s Jaromírem Sypalem začíná hrát ochotnické divadlo pro děti i dospělé. Věnuje se sportu, zakládá oddíl stolního tenisu. Zde také píše své první knihy. S manželkou Věrou v roce 1962 »Děti si musí hrát«, pod pseudonymem Jan Horský »Skřivan v kabinetu« (1964), pod svým jménem »Na rybářské stezce« (1964) »Rybářské toulky« (1965). Nejvíce pracuje pro rozhlas, píše množství fejetonů a povídek, sestavuje pořady pro děti. Pedagogické čtení vypracoval na témata »O práci s dětským kolektivem« (což byl základ knihy »Děti si musí hrát«) a »O názorném vyučování dějepisu«.

V roce 1965 se s rodinou stěhuje do Horní Plané. Krátkou dobu vykonává funkci zástupce ředitele ZDŠ. Místním ochotníkům režíruje Moliérovu hru »Chudák manžel«. Tehdy vychází kniha »Davídek« a koncem roku 1967 odchází na tvůrčí dovolenou a píše její pokračování, které vysílá Jihočeský rozhlas. V květnu 1968 je rehabilitován, zvolen do OV KSČ a jako delegát okresu se zúčastní srpnového Vysočanského sjezdu v Praze. V šedesátém devátém roce je krátkou dobu předseda MO KSČ, pak ale následuje zproštění funkce a vyloučení. V roce 1970 má být z trestu přeložen do školy v Hořicích na Šumavě, což odmítne a ONV s ním rozvazuje pracovní poměr. Od září pracuje jako dělník vrchní stavby ČSD. Na podzim vychází přepracovaná kniha »Davídek«. Zbývajících dvacet let do důchodu se věnoval mykologii (jak píše svému příteli: ». . . dvacet let jsem žil v lesích, naučil se řeči ptáků a studoval houby.«). Jeho díla »Houby šumavských lesů«, »Davídek III«, »Davídek IV«, »Docela všední horor«, »Plžatka básnická s hovězí oháňkou«, »A v hlubinách zvon«, »Moji přátelé z lesního srubu a Vltavina údolí« existují zatím pouze v rukopisech, i přesto, že se po roce 1989 snažil o jejich vydání. Na sklonku života se stáhl do ústraní, chodil často na procházky do lesa a staral se o nemocnou manželku. Spisovatel Ivan Nový zemřel v Horní Plané dne 13. 2. 1998. (zdroj životopisu: www.lipensko.cz/hplana/osobnosti.html)

Ocenění (1)

2016 - Cena Johanna Steinbrenera (Beletrie a poezie - 2.místo) - kniha Šumavský triptych