Ivan Komárek

česká, 1956

Nahrávám...

Životopis

Malíř Ivan Komárek je bytostný figuralista s občasnými abstraktními vybočeními, nechává se inspirovat netradičními materiály, které zpracovává do závěsných, někdy i prostorových obrazů. Ústřední téma je lidská figura v prostoru, vztah ženy a muže, vzájemné odvěké jiskření mezi dvěma póly.

Velká barevná kresba, která dominovala v tvorbě Ivana Komárka v polovině 80. let se postupně proměňovala v technologicky komplikovaný obraz s vysokými reliéfními pastami, které jsou od počátku let devadesátých vystřídány epoxidovými reliéfními figurami v interiérech. V nich se zároveň ocitají asamblážované reálie nebo obraz s prořezávanými a vyřezávanými vrstvami prostorových plánů. V roce 1992 tuto tvorbu představil na výstavě v Nové síni v Praze a v roce 1999 na své první retrospektivní výstavě v galerii výtvarného umění v Hodoníně pod názvem (Ne)jasná řeč těla.

Zdroj životopisu: http://www.ivankomarek.cz/