Koupit knihy

Ivan Kamenec

slovenská, 1938


Nahrávám...

Životopis

Je slovenský historik, vedúci vedecký pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a externý prednášajúci na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojom výskume sa zameriava na politické a kultúrne dejiny Slovenska 20. storočia, najmä obdobia Slovenského štátu (1939 – 1945) a problematike holokaustu na Slovensku.

Narodil sa 27. augusta 1938 v Nitre. Stredoškolské vzdelanie získal v Topoľčanoch. V roku 1961 získal titul promovaný historik v odbore história – dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V diplomovej práci sa venoval hnutiu nezamestnaných počas veľkej hospodárskej krízy (s regionálnym vymedzením témy). Následne pracoval v Štátnom slovenskom ústrednom archíve v Bratislave, neskôr v Slovenskom národnom múzeu a od roku 1969 v Historickom ústave slovenskej akadémie vied. V roku 1971 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied.

Ivan Kamenec je autorom šiestich kníh. Ako odborný poradca spolupracoval v roku 2004 na televíznom dokumentárnom filme Miluj blížneho svojho

Ivan Kamenec bol do roku 1989 členom Komunistickej strany Československa. V Registračných protokoloch agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti je osoba s menom Ivan Kamenec a s dátumom narodenia 27. august 1938 vedená ako kandidát tajnej spolupráce s krycím menom Historik a ako dôverník s krycím menom Samo. (Dôverník Štátnej bezpečnosti je jedna z kategórií, vyskytujúcich sa v registroch ŠtB. Dôverník zhromažďoval informácie, ktoré pomáhali kontrarozviedke plniť previerkové, pomocné a orientačné úlohy štátnobezpečnostnej povahy v súvislosti s odhaľovaním alebo objasňovaním protištátnej činnosti).(zdroj životopisu: https://sk.wikipedia.org/wiki/...)

Přidat ocenění

Ocenění (1)

1999 - Cena Egona Erwina Kische - Tragédia politika, kňaza a človeka

Populární autoři:

Terry Pratchett

1948 - 2015
J. R. R. Tolkien

1892 - 1973
Wilbur Smith

1933 - 2021