Koupit knihy

Ivan Jančovič

slovenská, 1967


Nahrávám...

Životopis

Je vysokoškolský pedagóg. Pôsobí na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa venuje slovenskej literatúre 20. storočia. Monograficky spracoval ranú tvorbu D. Tatarku (Tvorivé začiatky Dominika Tatarku, 1999). Ako vedecký redaktor pripravil dva zborníky mladých filológov Univerzity Mateja Bela, redakčne a zostavovateľsky sa podieľal na príprave ďalších 4 vedeckých publikácií. Bol spoluriešiteľom 6 grantových projektov VEGA, v súčasnosti je zapojený do riešenia dvoch vedeckých projektov VEGA. Na domácom pracovisku vyučuje teóriu literatúry, antickú literatúru, metodológiu literárnej vedy.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: