Ivan Alexandrovič Gončarov

ruská, 1812 - 1891 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Ivan Alexandrovič Gončarov byl ruský prozaik, literární kritik, představitel kritického realismu.

Ivan A. Gončarov se narodil v zámožné kupecko-statkářské rodině. Finanční zajištění mu umožnilo po studiu obchodní akademie v Moskvě, vystudovat i filologii na univerzitě. Poté zastával významná úřednická místa, byl cizojazyčným korespodentem na ministerstvu financí, rovněž dlouho vykonával funkci cenzora.

Ivan A. Gončarov hodně cestoval, mj. se plavil na válečném korábu Pallada na cestě kolem světa v letech 1852-54.

Neshody s revolučnědemokratickým táborem a zdravotní potíže vedly Ivana A. Gončarova k předčasnému odchodu do penze. Poslední dvě desetiletí svého života strávil v ústraní.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři: