Ivan Alexandrovič Gončarov

ruská, 1812 - 1891

Nahrávám...

Životopis

Ivan Alexandrovič Gončarov (Иван Александрович Гончаров) (* 18.6.1812, † 27.9.1891) byl ruský prozaik, literární kritik, představitel kritického realismu.

Narodil se v zámožné kupecko-statkářské rodině. Finanční zajištění mu umožnilo po studiu obchodní akademie v Moskvě, vystudovat i filologii na univerzitě. Poté zastával významná úřednická místa, byl cizojazyčným korespodentem na ministerstvu financí, rovněž dlouho vykonával funkci cenzora.
Hodně cestoval, mj. se plavil na válečném korábu Pallada na cestě kolem světa v letech 1852-54.
Neshody s revolučnědemokratickým táborem a zdravotní potíže jej vedly k předčasnému odchodu do penze. Poslední dvě desetiletí svého života strávil v ústraní.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz; https://bit.ly/3hVTYOq

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905
J. R. R. Tolkien

1892 - 1973