Koupit knihy

Iva Poláčková Šolcová

česká


Nahrávám...

Životopis

Iva Poláčková Šolcová vystudovala humanitní vědy na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a psychologii na Filozofické fakultě UK. Od roku 2011 působí v Psychologickém ústavu Akademie věd ČR, kde řeší s kolegy projekty zaměřené na emoce a celoživotní vývoj člověka. Přednáší na Fakultě humanitních studií UK v řadě psychologických kurzů (obecná psychologie, sociální psychologie, vývojová psychologie, mezikulturní psychologie, kvalitativní metodologie, psychologie zdraví ad.) a rovněž se věnuje doktorandským studiím a dalším projektům na Institutu sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci. Účastnila se Daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku a výcviku Lese Greenberga v Emotion Focused Therapy, je členkou Mezinárodní organizace pro mezikulturní psychologii (IACCP).

Profesně ji zajímají především afektivní procesy a zrání člověka v dospělosti a stáří. Podílela se na řešení řady národních i mezinárodních projektů zaměřených na kosmickou psychologii (Mars-500), na emoce (emoční habituace, pravidla emočního projevu) a na celoživotní vývoj člověka (integrita ega ve stáří, generativita, optimální dospívání a vývoj identity ad.). Stěžejní je pro ni sociální a mezikulturní psychologie a snaha porozumět člověku v kontextu kultury, vývoje a sociálních interakcí.

Má rodinu plnou psychologů a dalších pomáhajících profesí a dvě báječné děti.(zdroj životopisu: Emoce. Regulace a vývoj v průběhu života.)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.