Ireney Baláž

slovenská, 1944

Nahrávám...

Životopis

Oblasti záujmu:
poézia, publicistika

Životopis autora:
Narodil sa 15. júla 1944 v Levoči. Stredoškolské štúdiá absolvoval v dnešnej Českej republike, najprv na Jedenásťročnej strednej škole v Duchcove (1958 – 1961), potom na Strednej priemyselnej škole v Čáslavi (1961 – 1963). Po maturite začal v roku 1964 študovať na Veterinárnej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Košiciach, avšak štúdium zanechal v roku 1968. V rokoch 1969 – 1988 pracoval na propagačnom oddelení podniku Východoslovenské železiarne v Košiciach. Od roku 1989 je na invalidnom dôchodku. V roku 1991 sa presťahoval do Bratislavy, kde sa okrem písania venuje aj organizovaniu literárneho života.

Literárna tvorba - poézia:
Fresky (1996), Anatómia smädu (2000), Prierez tmou (2004)

Zdroj životopisu: http://www.litcentrum.sk

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976
Carl Sagan

1934 - 1996

Ireney Baláž - knihy

Žánry autora

Poezie

statistiky autora