Irena Dubská

česká, 1924 - 2010koupit eknihy

Nahrávám...

Životopis

Irena Dubská se narodila 17. listopadu 1924 v Praze, v době nacistické okupace byla totálně nasazena jako pomocná dělnice ve zbrojovce ve Strakonicích. Po osvobození studovala filozofii, sociologii a psychologii na Karlově univerzitě, absolvovala v roce 1949 a titul PhDr. získala v roce 1950. V roce 1954 přešla na Filozofický ústav ČSAV, kde působila jako vědecká pracovnice, v roce 1957 získala nově zavedenou hodnost kandidátky filozofických věd (CSc.) pro obor filozofie. Na počátku 60. let provázela Irena Dubská při návštěvě v Československu významného amerického sociologa Roberta Kinga Mertona, k čemuž byla nejen jazykově, ale i předmětně vybavena. V roce 1964 jí vyšla pozoruhodná práce, kterou lze řadit k typu studií o „americkém charakteru“ (jejž kdysi započal Tocqueville a v 50. a 60. letech rozvíjeli mj. Riesman, Mills, Whyte, dnes Bellah aj.) a která se příznačně jmenuje Objevování Ameriky (Praha: Československý spisovatel, 1964). Kniha je natolik zajímavá, že ani při dnešní reedici by nepůsobila zastarale. S jistou, ale jen nepatrnou nadsázkou jakoby měl při čtení této její práce člověk pocit, že čte Senneta, Baumana či Lipovetského (věcně i jazykovým, metaforicky bohatým stylem), dnes by se asi mohla jmenovat Jak Amerika přišla do Evropy... Dubská poté absolvovala dlouhodobý studijní pobyt v USA, jehož pozoruhodným výsledkem se stala kniha Americký rok (Praha: Československý spisovatel, 1968), která nezůstává svou povahou na úrovni poučeného cestopisu, je svérázným propojením „zprávy o putování“ s úvahami o morálce a budoucnosti moderního člověka.

Více ve zdroji:

Zdroj životopisu: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/43eb06067e91c2149a09812594

Irena Dubská - knihy: