Koupit knihy

Irena Armutidisová

česká, 1956


Nahrávám...

Životopis

Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně, v letech 1979 až 2001 pracovala v Moravské galerii v Brně, absolvovala institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě (1998) a v roce 2012 byla habilitována na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. V letech 2007 až 2012 byla proděkankou FaVU VUT v Brně, následně prorektorkou pro marketing a vnější vztahy VUT v Brně. Od roku 2017 je děkankou na Fakultě ultimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.