koupit knihy

Ilona Janyšková

česká, 1954

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Ilona Janyšková, CSc., roz. Buchlovská (*1954) je česká lingvistka. Vystudovala ruštinu a němčinu na filozofické fakultě brněnské univerzity mj. u R. Mrázka, S. Žaži, R. Večerky a nadstavbovou indoevropeistiku u A. Erharta. CSc. Členka etymologického oddělení brněnské pobočky akademického Ústavu pro jazyk český. Externě učí na brněnské filozofické fakultě (slavistiku, staroslověnštinu). Vyvíjí intenzívní činnost vědecky organizační v rámci republiky i v kontextu mezinárodním. Vědecky pracuje v oboru slovanské etymologie. Spoluautorka a od r. 2005 hlavní redaktorka týmového etymologického slovníku staroslověnštiny.(zdroj životopisu: https://www.phil.muni.cz/linguistica/art/vecerka/vec-medailonky2.pdf)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973
Jules Verne

1828 - 1905