Igor Kapišinský

slovenská, 1947

Nahrávám...

Životopis

astronóm a prekladateľ

RNDr. Igor Kapišinský, CSc. sa narodil 4. júla 1947 v Bratislave, kde navštevoval základnú školu. Neskôr sa s rodinou presťahoval do Košíc.

Študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach odbor matematika-fyzika, zároveň sa pokúšal študovať teológiu, no z politických dôvodov bol nakoniec nútený štúdium zanechať.[chýba citácia] Neskôr študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor fyzika so špecializáciou astronómia. Ako študent profesionálne hrával basketbal.

Vedecká činnosť

Od roku 1973 nepretržite pracoval v Astronomickom ústave SAV, venoval sa štúdiu medziplanetárnej hmoty. V roku 1975 získal na ústave titul RNDr. a v roku 1980 vedeckú hodnosť CSc. Zaoberal sa hlavne dynamikou kozmického prachu a mikrometeoroidov, na ktorú majú vplyv už aj negravitačné efekty. Na Slovensku založil tzv. laboratórnu astrofyziku (astronómia cez mikroskop) za účelom dokonalejšej analýzy chemických a fyzikálno-optických vlastností kozmických mikročastíc, v úzkej spolupráci s americkým NASA (hlavne dodávky vzoriek kozmického materiálu). Svoje prevažne teoretické práce publikoval vo viacerých odborných časopisoch. Takmer 30 rokov bol riadnym členom 22. komisie Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) a 10 rokov jediným členom 51. komisie IAU (Bioastronomy; Search for Extraterrestrial Life) na Slovensku.

Venoval sa popularizácii vedy a vedeckého myslenia. Je spoluzakladateľom a dlhodobo sa angažuje v Spoločnosti pre podporovanie kritického myslenia (SPPKM). Je riadnym členom Teologického fóra, ktoré združuje teológov i laikov liberálneho myslenia.

Popri svojej vedeckej práci sa venoval i prekladateľskej činnosti, hlavne z angličtiny v oblasti fyziky a astrofyziky (špeciálne prác Stephena Hawkinga), za čo získal dve ceny Literárneho fondu (1994 a 2002), ako i cenu LF za najlepšiu vedeckú esej (1993). V roku 2008 bol spoluautorom s najväčšou kapitolou v knihe - monografii Hmota-Život-Inteligencia. Posledné dielo, ktoré preložil z angličtiny, bola Hawkingova kniha Vesmír v orechovej škrupinke.

Zdroj životopisu: http://sk.wikipedia.org