Koupit knihy

Ignaz Göth

německá, 1889 - 1945


Nahrávám...

Životopis

Vyrůstal jako nemanželské dítě ve skromných poměrech. Učil se fotografem u J. Haupta v rodišti a od 1906 studoval na učitelském ústavu v Brně, kde 1910 složil závěrečné zkoušky. Během vojenské služby získal 1912 v Brně způsobilost k výuce na obecných školách a 1913 nastoupil jako odborný učitel přírodopisu a náboženství na učitelském ústavu v Jihlavě. Na počátku první světové války narukoval na karpatskou frontu, kde byl 1915 raněn, superarbitrován, vyznamenán zlatou medailí pro chrabrost a povýšen na poručíka. 1922 se oženil s Berthou, roz. Neradovou, s níž vychovával dceru Annemarii. G. se věnoval vlastivědné činnosti, publikoval články o německém původu tzv. jihlavského jazykového ostrova, jeho místopisu, historii, národopisu, kultuře; vycházely především v regionálním tisku Mährischer Grenzbote, Altvaterbote, Igelland. Vydal také několik učebnic. Byl členem spolků, např. Deutscher Kulturverband (Německý kulturní svaz) nebo Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde der Iglauer Sprachinsel (Sdružení pro vlastivědu jihlavského jazykového ostrova), které usilovaly o rozkvět německého jazyka a kultury, postupně se klonily k německému nacionalismu a G. se stal podezřelým československým úřadům. Začal být sledován a 1925 po návratu z přednáškových cest byl i se spolupracovníky zatčen a obviněn ze špionáže a vlastizrady. Spolek Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde der Iglauer Sprachinsel byl zrušen a G. strávil měsíc ve vězení, než ho prezident Masaryk omilostnil. Tato zkušenost posílila jeho angažovanost ve prospěch německého nacionalismu, intenzivně publikoval, často ve spolupráci s kolegy, švagrem H. Neradem a A. Altrichterem. Krátce po zřízení protektorátu byl za svoji loajalitu k Říši a Hitlerovi jmenován oblastním a zemským školním inspektorem. Na počátku května 1945 spáchal i s rodinou sebevraždu.(zdroj životopisu: http://biography.hiu.cas.cz/Pe...)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

George Gamow

1904 - 1968