Koupit knihy

Horký Jan

česká, 1935


Nahrávám...

Životopis

Všechny aktivní roky povoláním švec. Náleží k nejstarší generaci třebíčských neprofesionálních výtvarníků.

Kreslil už ve školním věku. Většina jemu podobných, těch, kteří se upřímnou snahou a opravdovým zápalem sdělovali tvrdou tužkou na bílou plochu výkresu vidění světa, v němž žili, své zájmy záhy změnila. Ovšem Horkého přízeň k výtvarné práci zůstala. Desítky let byl členem kroužku amatérů, později označeného jako Výtvarná skupina JKP Třebíč, v závěrečné fázi činnosti (první polovina 90. let) byl jejím předsedou.

Učil se kreslit a návazně malovat realisticky, ve shodě se skutečností krajinu, lidská obydlí, stavební památky i figuru a portrét. Získal přesvědčení, že jedině svědomitou vytrvalostí v takovém rázu výtvarné práce je hodnověrný. Zejména v kresbě tužkou dosáhl v četných listech úrovně srovnatelné s výsledky odborně vyškoleného autora.(zdroj životopisu: uživatel dobrovop)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976