koupit knihy

Heřman Landsfeld

česká, 1899 - 1986

Nahrávám...

Životopis

Narodil sa v Malenoviciach na Morave v rodine pekára. V roku 1913 vstúpil do učenia v keramickej dielni v Modre. Od roku 1923 pôsobil už ako majster. V tomto období bol už aj jednou z najvýznamnejších osobností „Slovenskej majoliky“ v Modre. Vytvoril tu vzorkovník, podľa ktorého sa až dodnes maľujú vzory na majoliku. Zaradil doň tradičné slovenské folklórne a habánske vzory. V období jeho pôsobenia dosiahla modranská keramika veľmi vysokú úroveň a výrobňa „Slovenská majolika“ prežívala konjunktúru.

Od roku 1932 začal skúmať zaniknuté dielne a črepové jamy v obciach na západnom Slovensku, ako nadšený obdivovateľ habánskej keramiky a starého džbankárskeho umenia začal skúmať zaniknuté dielne a črepové jamy v obciach na západnom Slovensku – v Košolnej, Sobotišti, Veľkých Levároch, Dechticiach, Častej, Chtelnici, neskôr i na blízkej Morave. Svoje nálezy spracovával a inventarizoval. Poznatky porovnával s literatúrou o keramike a konzultoval s odborníkmi. Publikoval o keramike nespočetné množstvo článkov v dennej tlači i odborných periodikách.

V roku 1939 odišiel spolu s manželkou keramikárkou Alžbetou Gajdovou na Moravu do Strážnice. Tu si založil keramickú dielňu. Tiež sa naplno začal venovať archeologickému prieskumu, zberateľstvu a tvorivej práci pri keramickom kruhu. Po skončení druhej svetovej vojny sa často vracal na Slovensko. V rozhlase a televízii propagoval hrnčiarske remeslo, zúčastňoval sa výstav a robil prednášky.

Jeho zbierka zahŕňa habánsku fajansu, slovenskú ľudovú fajansu, produkciu modranskej keramickej dielne. Obsahuje aj zadymovanú keramiku, hrnčinu a hrnčiarske nástroje a pomôcky.(zdroj životopisu: Wikipedie)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.