Henri Lhote

francouzská, 1903 - 1991

Nahrávám...

Životopis

Etnograf a vedoucí několika výzkumných výprav, bezesporu jeden z nejlepších znalců Sahary i jejích obyvatel. Jeho mnohaleté cesty po Sahaře vyvrcholily objevením prehistorických fresek, jejichž výstava v r. 1958 se stala světovou senzací. V r. 1959 se opět vrací na Saharu a 15 let pokračuje v průzkumu skalních labyrintů, jeskyň i někdejších sídlišť prehistorických populací. Výsledkem jsou další stovky, tisíce skalních kreseb a fresek, takže dnes lze označit Saharu za nejbohatší galérii prehistorického umění na světě.

Kromě mnoha vědeckých prací napsal H. Lhote řadu populárních knih, např. Le Sahara, desert mystérieux (Tajemná poušť Sahara), Le Niger en kayak (S kajakem po Nigeru), Dans les campements touaregs (V tuarežských táborech), A la découverte des fresques du Tassili (Objevy v Tasíli, čes. vyd. Mladá fronta, 1962) a další.