Helmar Frank

německá, 1919 - 2015 statistiky

Nahrávám...

Životopis

Prof. RNDr. Helmar Frank, DrSc., *10. 5. 1919 (Brno). Vystudoval (1943) a v letech 1943-1945 pracoval na pražské německé univerzitě, po válce byl zaměstnancem vojenské správy, vědeckým pracovníkem Výzkumného ústavu sdělovací techniky v Praze (1950–68), od roku 1969 působí na FJFI ČVUT; osm let (1973-1981) vedl Katedru inženýrství pevných látek. Významných vědeckých úspěchů dosáhl zejména ve fyzice a technice polovodičů, má zásluhy o vznik a rozvoj československého polovodičového průmyslu. Je čestným doktorem Slovenské technické univerzity v Bratislavě (1999). Uveřejnil přes 150 vědeckých prací v domácích i zahraničních časopisech, napsal monografie Polovodiče v teorii a praxi (1955), Fyzika a technika polovodičů (1990) a spolu s V. Šnejdarem Krystalové elektronky (1959, rusky 1960, rozšířená verze německy 1964 a 1965) a Principy a vlastnosti polovodičových součástek (1976).

Zdroj životopisu: http://kipl.fjfi.cvut.cz/drupal/historie-FPL

Populární autoři:

Heinrich Böll

1917 - 1985
Michael Ende

1929 - 1995