Helena Sobková

česká, 1932

Nahrávám...

Životopis

Dr. Helena Sobková ( nar. 1932 ) zaujala českou čtenářskou veřejnost prací Tajemství Barunky Panklové. Nové úvahy o narození a původu Boženy Němcové , za niž získala v roce 1992 tvůrčí prémii Českého literárního fondu. V průběhu bádání o původu B. Němcové měla možnost prostudovat i archiválie, deníky a korespondenci, jež se týkaly rodiny vévodkyně Zaháňské. Ty se později staly základem pro její životopisné vyprávění o " paní kněžně ", v knize Kateřina Zaháňská. Poznatky ze studijních cest do Zaháně zpracovala, v knize Božena Němcová a Zaháň.

Zdroj životopisu: Nakladatelství PASEKA

Populární autoři:

Carl Sagan

1934 - 1996
Agatha Christie

1890 - 1976