Helena Mandelová

česká, 1936

Nahrávám...

Životopis

PaedDr. Helena Mandelová se věnovala metodické činnosti a byla fakultní učitelkou PedF UK a FF UK. Je autorkou řady učebnic (Dějiny v obrazech Albatros, učebnic vlastivědy pro 4. a 5. r., dějepisných pomůcek, spoluautorka učebnice Středověk I-III, souboru dějepisných atlasů a čtyř učebnic dějepisu pro ZŠ a nižší třídy gymnázií, souboru dokumentů pro výuku 20. století ). Účastnila se řady mezinárodních aktivit a projektů v rámci evropské dějepisné asociace Euroclio. V letech 1990-94 byla předsedkyní učitelského odboru Historického klubu, v letech 1995-2009 Asociace učitelů dějepisu ČR.

Zdroj životopisu: http://www.moderni-dejiny.cz/redakcni-rada/