Helena Malířová

česká, 1877 - 1940

Nahrávám...

Životopis

Helena Malířová byla prozaička, novinářka a překladatelka z němčiny, bulharštiny a francouzštiny.

Helena Malířová, starší sestra herečky Růženy Naskové, se narodila do pražské měšťanské rodiny, její otec byl magistrátní úředník. Provdala se do spisovatelské rodiny, stala se manželkou spisovatele Ivana Olbrachta a snachou Antala Staška.

Helena Malířová byla obětavou komunistickou pracovnicí a bojovnicí za zrovnoprávnění žen s muži.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři: