Heinrich Böll

německá, 1917 - 1985

Nahrávám...

Životopis

Heinrich Böll byl německý spisovatel, prozaik, autor rozhlasových a televizních her, esejista a překladatel. V roce 1972 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu.

Heinrich Böll se narodil v katolicky orientovaném rodinném prostředí, které ovlivnilo jeho světový názor i sociální cítění. Po maturitě se učil knihkupcem. 2. světovou válku prožil na frontě a v zajetí. Po válce vystudoval germanistiku a klasickou filologii. Od roku 1951 se věnoval literatuře jako svobodný spisovatel.

Heinrich Böll hodně cestoval, navštívil Irsko, Itálii, Rusko, Československo, Izrael aj. Byl rovněž prezidentem PEN klubu.
Dodatek :

Böllův otec byl umělecký truhlář. Heinrich byl vychován katolicky a v odporu k násilí, ale později se od církve a těchto teorií odvrátil. Studoval gymnázium, učil se knihkupcem. V roce 1939 byl studentem germanistiky a klasické filologie na univerzitě. Byl povolán do války, bojoval ve Francii, v Sovětském svazu, Rumunsku, Maďarsku a v závěru války doma, v Německu - na západní frontě. Ve válce se oženil, ale jeho žena válku nepřežila. Po skončení války začal psát a cestovat. Pobýval dlouho v Irsku. Snad ani není překvapením, že v roce 1968 byl v Praze a právě díky tomuto, byla jeho díla u nás zakázána. Od roku 1971 do roku 1974 byl prezidentem Mezinárodního PEN klubu.
Dostalo se mu uznání nejen čtenářů, ale i oficiálních institucí. Stal se čestným doktorem Americké akademie umění a literatury, členem berlínské Akademie umění, bavorské akademie krásných umění, čestným občanem svého rodiště aj. Byl držitelem různých literárních cen, například dostal cenu Skupiny 47, Cenu německé literární kritiky, Francouzský kulturní řád umění a literatury aj. V roce 1972 byl oceněn Nobelovou cenou za literaturu. Posledních 6 let života, těžce nemocen, trávil většinou ve svém domě na Langebroich, kde také v létě 1985 zemřel.
zdroj:http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2009071402

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři: