Hana Vrbová-Piskáčková

česká, 1929 - 1995

Nahrávám...

Životopis

Spisovatelka, redaktorka, překladatelka z ruštiny a dalších jazyků.

Provdaná Piskáčková, publikovala pod rodným příjmením Vrbová. Po studiu češtiny a ruštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se věnovala převážně překladům klasické a novodobé ruské, běloruské a ukrajinské poezie. Z asi 150 publikovaných přeložených titulů považovala za nejdůležitější kromě Slova o pluku Igorově hlavně překlady poezie Puškinovy, Lermontovovy, Krylovovy, Balmonta, Achmatovové, Cvetajevové, Tvardovského, Moricové; překladatelsky i editorsky se podílela také na obsáhlé antologii poezie ruské básnické moderny Kolo inspirace. Zároveň psala původní poezii, prózu i divadelní a rozhlasové hry pro děti a mládež a spolupracovala na vytvoření jedné z nejzdařilejších variant školního slabikáře. V posledním údobí svého života pracovala na obsáhlém cyklu překladů ruských básníků, kteří po říjnové revoluci 1917 emigrovali z Ruska a z nichž početná část žila mimo jiné i v Praze. Především dětskou literaturu překládala rovněž z němčiny, slovenštiny, angličtiny. Ze staročeštiny přebásnila (za jazykové spolupráce Marie Krčmové) Kroniku tak řečeného Dalimila (Praha, Svoboda 1977).

Zdroj životopisu: http://www.obecprekladatelu.cz/V/VrbovaHana.htm

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882
Jules Verne

1828 - 1905